ثبت نام در پورتال
به منظور ثبت نام در سیستم مشخصات خود را وارد نمایید
صحت اطلاعات و مستندات مندرج در این فرم برای اطلاع مدیریت خبرگزاری شبستان و استفاده در زمینه امور اداری، مالی، سوابق، مکاتبات و... مورد تایید اینجانب بوده و در صورت بروز هرگونه نقص، خطا و اشتباه در استفاده از اطلاعات نادرست ارائه شده، عواقب آن بر عهده اینجانب می باشد.